•   Televisione online -Canali TV -Thailandia -วอยซ์ทีวี - Voice TV 

Canale televisivo: วอยซ์ทีวี - Voice TV
วอยซ์ทีวี - Voice TV online - Tv in diretta

Trasmissione dal sito web ufficiale
Questo canale televisivo è autorizzato e trasmesso sul sito ufficiale del canale, Clicca sul player
วอยซ์ทีวี - Voice TV
Paese:  Thailandia
Categoria: Televisioni locali
3.5 su 5
2 voto(i)
วอยซ์ทีวี - Voice TV - Descrizione, panoramica, valutazione

Voice TV คือการผสมผสานที่ลงตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและผู้ร่วมงานที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ จากหลากหลายสาขาร่วมกันทำงานแบบมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายในการผลิตข่าวสารและสาระที่มีคุณภาพสูงสุ

วอยซ์ทีวี - Voice TV online - Tv in diretta

News DNN TV  Thailandia / Generale
DNN News TV (“DNN News”) is a television show created and designed for and by individuals with intellectual and developmental disabilities.

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
NBT  Thailandia / Notizie
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะภาครัฐ มุ่งเผยแพร่ข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
DLTV 11 / มัธยมศึกษาปีที่ 5  Thailandia / Educativo
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

  • 60
3.2 su 5
4 voto(i)
DLTV 13 / สายอาชีพ  Thailandia / Educativo
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

  • 60
3 su 5
3 voto(i)
MAN TV  Thailandia / Intrattenimento
MAN TV ตอบสนองไลฟ์ไสตล์ ของคนรุ่นใหม่ อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
Play Channel  Thailandia / Intrattenimento
Play Channel เปลี่ยนเป็น GTH ON AIR

  • 100
5 su 5
1 voto(i)